Otwarty konkurs literacki pn. ”Zadumane Zaduszki”

Otwarty konkurs literacki pn. ”Zadumane Zaduszki”

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” organizuje otwarty konkurs literacki pn” Zadumane Zaduszki”.

Celem konkursu jest krzewienie wartości chrześcijańskich i rodzinnych, promowanie piękna języka ojczystego oraz promowanie rodzimych talentów.

Konkurs kierowany jest do mieszkańców Zagłębia w trzech kategoriach wiekowych tzn. szkól podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz open. Laureaci konkursu na najpiękniejszy  utwór literacki np. esej, pieśń, tren, psalm, odę, hymn. elegię, opowiadanie czy wiersz poświęcony tematyce święta zmarłych i zaduszek zostaną nagrodzeni a ich utwory zostaną opublikowane na łamach gazety „Wiadomości Zagłębia”. 18 najlepszych prac zostanie wydanych nakładem Fundacji w postaci autorskiego tomiku.

Szczegóły konkursu zamieszczone są na stronie fundacji www.fundacjanaszezaglebie.com w zakładce „Konkurs”.6