Szkolenia

Szkolenia Rad Pedagogicznych w roku szk. 2023/2024

NOWE TEMATY!!!

DOŚWIADCZENI EKSPERCI!!!

OFERTA DLA SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ POZOSTAŁYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PROPOZYCJE SZKOLEŃ DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK

Prawo oświatowe i bezpieczeństwo:

 • Jak pomóc dziecku w sytuacji kryzysowej (np. żałoba, złe emocje itp.)
 • Mediacja w szkole – czy to możliwe? (o tajnikach porozumiewania się w triadzie pedagogicznej)
 • Uczeń w kryzysie – jak mu pomóc
 • Obowiązkowe szkolenia z I pomocy dla nauczycieli
 • Procedury bezpieczeństwa w szkole a odpowiedzialność dyrektorów i nauczycieli
 • Odpowiedzialność nauczycieli i rodziców za pozostawienie dziecka bez opieki
 • Ocena pracy nauczyciela i dyrektora
 • RODO – praktyczny poradnik
 • Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli
 • Prawa i ochrona prawna nauczycieli 
 • Awans zawodowy nauczyciela – krok po kroku
 • Działalność innowacyjna szkoły
 • Procedury postępowania na wypadek niebezpiecznych zdarzeń- wtargnięcie napastnika, podłożenie ładunku, znalezienie nieznanego materiału itp.
 • Prawa i obowiązki rodziców w zakresie opiekuńczo-wychowawczym – rola i zadania personelu placówki oświatowej
 • Zjawisko krzywdzenia dzieci  – ochrona dzieci– prawa i i obowiązki nauczycieli
 • Zjawisko narkomanii i dopalaczy – obowiązki i procedury  postępowania personelu placówek oświatowych
 • Sytuacje kryzysowe w placówce oświatowej- algorytmy postępowania
 • NOWOŚĆ! – INDYWIDUALNA KONSULTACJA W SPRAWIE STATUTU SZKOŁY

Warsztat pracy i rozwój osobisty nauczyciela

 • Neurodydaktyka – jak ją wykorzystać w pracy z uczniem( przedszkole, szkoła)
 • Dreskod  nauczyciela
 • Praca głosem a zasady odżywiania
 • Motywowanie uczniów do nauki 
 • Kompetencje kluczowe i jak je rozwijać 
 • Jak realizować edukację zdrowotną w szkole
 • Minimediacje w przedszkolu – czyli jak rozwiązywać konflikty z dziećmi i między dziećmi
 • SportMedytacjaKids w przedszkolu i szkole podstawowej
 • Pozytywna dyscyplina w praktyce – warsztaty
 • Tutoring jako indywidualna ścieżka rozwoju dziecka/ucznia 
 • Tutoring jako narzędzie nowoczesnej szkoły – warsztaty

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

 • Ekoinspiracje, czyli jak kształtować postawy ekologiczne wśród najmłodszych
 • Emocje pod kontrolą, elementy Mindfulness i TUS w pracy z dziećmi
 • Bezpieczny TIK w pracy nauczyciela przedszkola (wykorzystanie darmowych aplikacji, programów, praca z tablica multimedialną, bezpieczny przedszkolak)
 • Budowanie zespołu nauczycieli opartego na współpracy i zaufaniu
 • Gry i zabawy matematyczne
 • Dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola
 • Tupią nogi , klaszczą ręce w zabawie i piosence. Elementy sensomotoryki.
 • Zabawy i ćwiczenia rozwijające uzdolnienia matematyczne
 • Woda, powietrze i zjawiska atmosferyczne – pomysły na eksperymentowanie 
 • Uczeń zdolny i jak go rozpoznać?
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro
 • Kąpiele leśne, czyli jak zafascynować dzieci naturą 
 • Uważny i skoncentrowany uczeń – proste techniki Mindfulness
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów klas 1-3

Nowoczesne technologie

 • Kodowanie w edukacji matematycznej dla klas 1-3
 • Cyberprzemoc w szkole. Zadania szkoły. Procedury i postępowanie
 • Programowanie bez komputera w klasach I-III (kurs min 10 godz)
 • Programowanie w Scratch JR (kurs min 10 godz)
 • Programowanie w Scratch (kurs min 15 godz)
 • Gry komputerowe uczące programowania
 • Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcjach
 • Praca w chmurze – współpraca w radzie pedagogicznej/klasie 
 • Pakiet Google w dydaktyce
 • Bezpłatne interaktywne aplikacje on-line w nauczaniu w klasach I-III
 • Bezpłatne interaktywne aplikacje on-line w nauczaniu w klasach IV-VIII i gimnazjum
 • Prezi – tworzenie prezentacji on-line
 • Jak wykorzystać potencjał medialny uczniów (projekty edukacyjne, blogi, filmy itp.) 
 • Cyfrowa obróbka zdjęć
 • Grywalizacja w edukacji
 • Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela
 • Tworzenie dokumentów wizerunkowych placówki edukacyjnej w MS Publisher
 • Wizerunek placówki edukacyjnej w Internecie (blog, gazetka szkolna, media społecznościowe)
 • Prawo autorskie a Internet
 • Młodzież w internecie
 • Bezpieczeństwo w Internecie
 • Rozwijanie kompetencji informatycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Bezpieczny TIK w pracy nauczyciela przedszkola.
 • Kodowanie z przedszkolakami

Dziecko z SPE

 • Rola nauczyciela wspomagającego z pracy z uczniem z Zespołem Aspergera – strategie na czas lekcji, na czas przerwy, model współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami ucznia 
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych u dzieci z dysleksją.
 • Symultaniczno-sekwencyjna Metoda Nauki Czytania, czyli jak uczyć czytania małe dzieci. 
 • Autyzm a Zespół Aspergera – diagnoza różnicująca.
 • Moje dziecko, mój uczeń ma Zespół Aspergera. Specyfika zaburzenia i metody postępowania. 
 • Wpływ wysokich technologii na rozwój wtórnych zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci zdrowo urodzonych
 • Wpływ wysokich technologii na rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci z grupy ryzyka. 
 • Wpływ neuronów zwierciadlanych na rozwój zachowań empatycznych u dzieci i młodzieży. 
 • Wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci. 
 • Metoda Krakowska w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu
 • Pomoc instytucjonalna dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • Praca z uczniem wykazującym specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dyskalkulią
 • Praca z uczniem przejawiającym trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w tym zagrożonych dyskalkulią.
 • Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym niedostosowany społecznie, model pracy.
 • Uczeń zdolny – jak rozpoznać i jak z nim pracować?
 • Praca z uczniem z afazją.
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.
 • Zaburzenia SI u dzieci – trudności w nauce i zachowaniu dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. 
 • Uczeń niedosłyszący w szkole, w tym niedosłuch centralny. 

Metody pracy – warsztaty

 • Współpraca z rodzicami – jak osiągnąć sukces?
 • Budowanie zespołu nauczycieli jako strategia rozwoju przedszkola
 • Smakowanie literatury wszystkimi zmysłami
 • Minimediacje w przedszkolu – czyli jak rozwiązywać konflikty z dziećmi i między dziećmi
 • Uważny przedszkolak, czyli proste techniki Mindfulness
 • Cisza w edukacji. Luksus czy warunek efektywnego nauczania?
 • Agresja w przedszkolu i jak jej zapobiegać
 • Trudna sztuka komunikacji, czyli komu ciepłe i puchate, a komu kolczaste?
 • Matematyka – królową nauk.
 • Edukacja inspirowana przyrodą
 • Pomoce dydaktyczne inspirowane metodami aktywizującymi i pedagogiką alternatywną
 • Neurodydaktyka – jak ją wykorzystać w pracy z dziećmi
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu
 • Gimnastyka paluszkowa w wychowaniu przedszkolnym.
 • Stosowanie narzędzi TOC w wychowaniu przedszkolnym na podstawie Kuferka tajemnic.
 • Innowacyjny klucz do uczenia się dla przedszkola
 • Projekt edukacyjny jako metoda aktywizacji i wspierania rozwoju dziecka w przedszkolu
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Pozytywna dyscyplina w przedszkolu
 • Tutoring jako indywidualna ścieżka rozwoju dziecka
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych metodą Hejnego u uczniów klas 1-3 i przedszkola
 • Tupią nogi , klaszczą ręce w zabawie i piosence. Elementy sensomotoryki.
 • Zabawy i ćwiczenia rozwijające uzdolnienia matematyczne
 • Woda, powietrze i zjawiska atmosferyczne – pomysły na eksperymenty

Oraz każdy inny temat jaki będzie państwu potrzebny

ponadto

zapewniamy kompleksową organizację szkoleń: w tym: zajęcia merytoryczne, poczęstunek, wyżywienie, noclegi, imprezy integracyjne, materiały edukacyjne.

szkolenia  przeprowadzane są elastycznie wg. potrzeb i możliwości zainteresowanych

Zgłoszenia: fundacjanaszezaglebie@gmail.com , fundacjanaszezaglebie@onet.pl  lub Tel 791 398 061.

Oddzwonimy i ustalimy termin szkolenia   

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close