Wystawa

Po wystawie!

Zarząd i pracownicy Fundacji składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wystawy i aukcji obrazów artysty Jana z Ostrowa.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pan Prezesa Leszka Pustułki za nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na wystawę w Pałacu Saturna. Pani Małgorzacie Czyżowskiej oraz młodzieży z ZSP nr 1 w Czeladzi za pomoc organizacyjną i wolontariat. Dziękujemy Pani Dyrektor Iwonie Szaleniec z Muzeum Saturna w Czeladzi oraz Ks. Proboszczowi Jarosławowi Wolskiemu za duchowe wsparcie i przyjazną pomoc.

 

 

Serdecznie