Wyniki programu stypendialnego „Szkolny Diament”

Wyniki programu stypendialnego „Szkolny Diament”

W wyniku rozstrzygnięcia, Kapituła fundacji, spośród złożonych wniosków, postanowiła ufundować na bieżący rok szkolny trzy stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe. Każdy z wyróżnionych stypendystów otrzyma stypendium w wysokości 100 zł co miesiąc przez okres najbliższego roku szkolnego tj. 10 miesięcy. Stypendium, zgodnie z regulaminem, może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne, związane z edukacją  lub rozwijające pasje dziecka. Z opiekunami nagrodzonych uczniów zostaną spisane stosowne umowy stypendialne.

Wyróżnieni stypendyści:

  • Kantor Bartosz – 65 pkt.
  • Sędęk Karolina – 55 pkt
  • Chrząszcz Patrycja – 50 pkt