Międzynarodowy Dzień Wolontariatu !!

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu !!

„Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.”
– Matka Teresa z Kalkutyimages